Nowy rozdział w Tabulusie

Szanowni Państwo,

Firma Tabulus zmienia się dla Was. Z początkiem nowego 2014 roku nasza firma rozpoczęła zmiany, które są odpowiedzią na oczekiwania naszych Klientów oraz wymagań jakie stawia przed nami współczesny rynek. Decyzje Zarządu o znaczącym powiększeniu przestrzeni magazynowych, zwiększeniu środków bezpieczeństwa oraz dużej inwestycji w rozwiązania online zadowolą nie tylko naszych obecnych Klientów, ale również nowych partnerów biznesowych firmy Tabulus.

Każda zmiana pociąga za sobą wiele niewiadomych, wątpliwości i trudnych decyzji, z którymi firma musi mierzyć się każdego dnia. Jak mawiał wielki uczony… „Jedną pewną zmienną jest zmiana”. Zarząd firmy Tabulus postanowił zebrać doświadczenia ostatnich 25 lat rynkowej działalności firmy i ponownie zdefiniować zakres świadczonych usług w taki sposób, aby dostosować je do dzisiejszych potrzeb rynkowych. Zadaliśmy sobie szereg pytań związanych z prowadzoną przez nas działalnością i potrzebami naszych szanownych Klientów.

Czego oczekują od nas? Jakie usługi w ramach outsourcingu dokumentacji biznesowej i kadrowej są najbardziej potrzebne? W jaki sposób określamy bezpieczeństwo powierzonej nam dokumentacji? Co dzisiaj oznacz usługa 2.0? Czym jest dla nas zdobyta wiedza i wypracowana przez firmę tradycja?

Nastała era globalizmu rynkowego, łatwości komunikacyjnych, cloud computingu oraz outsourcingu procesów biznesowych. Tabulus postanowił dołączyć do organizacji świadomie inwestujących swoje zasoby i środki tak, aby pokazać, iż zdobyta wiedza, poszanowanie systemu prawnego i tradycje rynkowe stanowią o dotychczasowym i pomogą w dalszym sukcesie firmy. Jesteśmy pierwszą firmą po 1989 roku w Polsce, która świadczy usługi związane z outsourcingiem dokumentacji biznesowej, archiwizacją oraz magazynowaniem dużych ilości dokumentów. Zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni przez naszych partnerów biznesowych, w tym instytucje administracji publicznej, zobowiązują nas do wprowadzania kolejnych nowoczesnych rozwiązań, abyśmy mogli doradzać, pomagać i wspierać podmioty gospodarcze na każdym etapie ich rynkowego życia.

Rok 2014 jest dla naszej spółki przełomową datą. Poprzez nawiązanie strategicznego partnerstwa zwiększyliśmy możliwości magazynowe do ponad 30000 metrów kwadratowych. Klienci otrzymają szybszy i szerszy akces do przechowywanej przez Tabulus dokumentacji poprzez autorskie oprogramowania umożliwiające zdalny dostęp do każdego dokumentu w dowolnym czasie i miejscu. Nowi inwestorzy otrzymają możliwość oceny ryzyka związanego z zarządzaniem i utratą dokumentacji biznesowej a uaktualniona strona internetowa będzie oferowała łatwy i szeroki dostęp do naszych specjalistów o każdej porze.

Szanowni Państwo, to tylko niektóre z kluczowych zmian jakie zaczęły zachodzić w naszej działalności. Jesteśmy i nadal pozostaniemy wiarygodnym partnerem dla każdej organizacji i instytucji, która będzie chciała z nami rozmawiać i współpracować. Jesteśmy pełni wiary, iż nasze działania powiększą udział rynkowy firmy Tabulus i dadzą możliwość podjęcia współpracy z Państwem.