O NAS

Historia firmy

Historia firmy sięga roku 1989. Wówczas głównym kierunkiem działalności była archiwizacja dokumentów wykonywana na zlecenie urzędów administracji samorządowej oraz dużych instytucji państwowych. Bardzo intensywny rozwój firmy rozpoczął się w roku 2002 i trwa do chwili obecnej.

Na przełomie 2009/2010 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą LOGIS S.A. która jest naszym strategicznym partnerem przy realizacji największych zleceń. Rozwój naszej firmy ma związek z coraz większym popytem na usługi archiwizacyjne oraz właściwą polityką rozwoju realizowaną przez zarząd firmy Tabulus i jej pracowników, m.in.:

– wybranie doskonałej lokalizacji na siedzibę oraz magazyny akt „między Łodzią, a Warszawą”
w Rawie Mazowieckiej;
– zapewnienie funduszy, w tym dotacji unijnych, na nowe inwestycje;
– ścisłe osadzenie firmy w realiach obowiązującego prawa poprzez uzyskanie wszystkich wymaganych zezwoleń, wpisów do rejestrów, certyfikatów;
– rygorystyczne przestrzeganie zasad realizacji usług o najwyższej jakości, potwierdzone uzyskaniem certyfikatu ISO 9001:2009;
– realne i opłacalne dla Klientów ceny usług;
– pełne bezpieczeństwo powierzonej dokumentacji zarówno w sensie fizycznym jak
i informatycznym.

W chwili obecnej obszar działalności to cały kraj, a główne grupy Klientów to:

– międzynarodowe firmy o charakterze korporacyjnym;
– instytucje administracji rządowej i samorządowej;
– placówki służby zdrowia (szpitale, przychodnie);
– firmy farmaceutyczne i realizujące zadania z zakresu badań klinicznych;
– krajowe sądownictwo;
– firmy ubezpieczeniowe;
– firmy transportowe i spedycyjne;
– firmy upadłe i zlikwidowane.