Twój Tabulus

Szanowny Panie…./Szanowna Pani….

Możliwość współpracy z Państwem jest dla naszej firmy bardzo ważną i kluczową kwestią. Przykładamy szczególną uwagę do łączącej nasze organizacje relacji i dokładamy niezbędnych starań aby ta współpraca opierała się na partnerstwie i wzajemnym dialogu.
W związku z tym chcielibyśmy krótko przedstawić zakres zmian, które zostaną wprowadzone w naszej spółce, a które, mamy nadzieję, przyniosą pogłębienie naszej współpracy.

Zarząd spółki Tabulus Sp. z o.o., z końcem roku 2013 podjął decyzję o rozszerzeniu palety świadczonych usług, znaczącym powiększeniu przestrzeni magazynowych oraz o zainwestowaniu w rozwiązania zdalnego dostępu i obsługi powierzonej nam dokumentacji. Zebrane, ponad 20 letnie doświadczenia rynkowe, wysoka etyka świadczonych usług, wypracowany „know how”, sprawiły, iż postanowiliśmy pójść jeszcze dalej i wdrożyć plan znaczącego rozwoju naszej firmy. Działania inwestycyjne obejmą praktycznie każdy obszar działalności, rozpoczynając od zwiększenia możliwości archiwizacyjnych do:
– zwiększenia palety usług o pełen outsourcing dokumentacji biznesowej;
– zwiększenia dostępności mobilnej do przechowywanej przez nas dokumentacji;
– udziału spółki w inwestycjach wchodzących na rynek polski;
oraz gwarancji ubezpieczających działalność firmy na wypadek zdarzeń nagłych i losowych.

Raz jeszcze w imieniu firmy Tabulus chcielibyśmy podziękować za zaufanie i dotychczasową współpracę. Głęboko wierzymy, iż kolejne miesiące i lata pogłębią naszą wzajemną biznesową relację.

Pozdrawiam Serdecznie,
W imieniu Zarządu firmy Konrad Kozłowski