Usługi

Niszczenie

Nasza firma proponuje Państwu bezpieczne, zgodne z obowiązującymi przepisami, zniszczenie dokumentacji w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartych w nich danych. Tym samym gwarantujemy Państwu uwolnienie się od ryzyka poniesienia strat i konsekwencji prawnych związanych z wyciekiem tych informacji na zewnątrz.

Budynek i pomieszczenia, w których niszczymy wybrakowaną dokumentację chronią elektroniczne systemy zabezpieczeń i kamery przemysłowe, dlatego też dostęp osób trzecich do przekazanych nam akt jest wykluczony.

Niszczenie otrzymanych dokumentów odbywa się na profesjonalnym urządzeniu  mnącym, które umożliwia zniszczenie 50 kg dokumentacji w ciągu jednej godziny zachowując wymogi III klasy ochrony danych, a po sprasowaniu odpadu, dodatkowo, poziomu bezpieczeństwa P-5 według normy DIN 66399. Tak zniszczona dokumentacja przekazywana jest na makulaturę zgodnie z zasadami recyclingu. Niszczarkę obsługują wyłącznie upoważnieni pracownicy naszej firmy. Całość rejestrowana jest za pomocą kamer.

Ostatnim etapem realizacji usługi jest wystawienie przez nas certyfikatu stwierdzającego, że biurowe „życie” akt dobiegło końca w sposób zgodny z obowiązującym prawem.