Dostęp

Główne cechy użytkowe proponowanego rozwiązania to:

– szybkość i łatwość dostępu do dokumentacji i informacji wg wzoru sprawności TABULUS-a
– 2 / 2 / 24
2 min. – czas potrzebny na wyszukanie dokumentu.
2 godz. – czas potrzebny na dostarczenie skanu dokumentu na monitor Klienta.
24 godz. – czas potrzebny na dostarczenie oryginału dokumentu do siedziby Klienta.

– bezpieczeństwo zgromadzonych akt;
– bezpieczeństwo przechowywanych w systemie danych informatycznych;
– optymalne, zgodne z wymogami prawa, warunki magazynowania akt;
– standaryzacja i ujednolicenie procesów archiwizacji i obsługi dokumentacji;
– skoncentrowanie w jednym miejscu całego zasobu archiwalnego, co ułatwia w znacznym stopniu obsługę dokumentacji, np. niszczenie akt przeterminowanych, prowadzenie ewidencji;
– zachowanie przez Państwa pełnej kontroli nad partnerem outsourcingowym, a tym samym nad przechowywaną dokumentacją i jej obiegiem.