Usługi

Przechowywanie

Warunki przechowywania dokumentów.
Zgodne z wymogami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, Dz. U. Nr 32, poz. 283/284 z późn. zm.

Budynki:

– wykonane są w technologii niepalnej, o konstrukcji żelbetowej;
– usytuowane są na gruncie: suchym, niegrożącym osunięciem, położonym powyżej poziomu zalewowego rzek lub innych zbiorników wodnych;
– posiadają dogodny dojazd dla pojazdów służb porządkowych i ratowniczych;
– posiadają dwa niezależne źródła energii elektrycznej;
– podlegają bezpośredniej fizycznej kontroli wejść I stopnia – strefa ochronna „żółta”.

Pomieszczenia:

– wyposażone są w ognioodporne drzwi i pożarową instalację sygnalizacyjno-alarmową,
– zabezpieczone są przed włamaniem za pomocą instalacji antywłamaniowej oraz monitoringu;
– nie są prowadzone przez nie instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe,
– kontrolowane są codziennie w zakresie wilgotności i temperatury zgodnie z normami przewidzianymi dla dokumentacji papierowej długiego okresu przechowywania;
– zapewniają, ochronę dokumentacji przed kurzem, infekcją grzybów pleśniowych oraz zniszczeniami powodowanymi przez owady i gryzonie;
– zostały pozbawione dostępu światła słonecznego, a natężenie oświetlenia nie przekracza 200 luksów;
– wyposażone w metalowe regały wysokiego składowania;
– podlegają bezpośredniej fizycznej kontroli wejść II stopnia – strefa ochronna „czerwona