JAKOŚĆ

Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne Tabulus Sp. z o.o. została powołana do świadczenia usług z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją oraz jej przechowywania i niszczenia.

Nadrzędnym celem jest najwyższa jakość oferowanych usług oraz jak najlepsze zaspokojenie potrzeb Klientów w tym zakresie wg zasady:

– Szukaj możliwości lepszego zaspokojenia potrzeb Klienta
– Burz bariery, które temu przeszkadzają
– Buduj przyszłość Tabulusa w oparciu o pomyślność Klienta

Działania te są ukierunkowane na osiągnięcie pozycji lidera na polskim rynku usług archiwizacyjnych oraz rozszerzenie działalności na inne kraje.

Gwarancją osiągnięcia celu jest:

– Zastosowanie najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań.
– Tworzenie i podtrzymywanie dobrych relacji partnerskich z Klientami oraz stałe monitorowanie poziomu ich satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.
– Elastyczna polityka cenowa oraz stały wysiłek zmierzający do oferowania rozwiązań wyprzedzających zarówno oczekiwania Klientów, jak i rozwiązania konkurencyjne.
– Praktyczne stosowanie zasad etyki w biznesie polegające na dotrzymywaniu umów, terminów, zobowiązań.
– Utrzymanie i doskonalenie systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001:2009 oraz ścisłe przestrzeganie przepisów prawnych.
– Zachowanie bezpieczeństwa otrzymanych dokumentów i informacji.
– Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez system szkoleń, praktykę oraz wymianę doświadczeń.
– Kreowanie aktywnych postaw pracowników poprzez pracę zespołową w przyjaznej atmosferze.
– Zaangażowanie i identyfikacja wszystkich pracowników z realizacją powyższych założeń, a tym samym z naszą firmą.
– Cały personel firmy Tabulus zna i stosuje politykę i procedury zawarte w Księdze Jakości i związanych z nią dokumentach.
– Kierownictwo firmy deklaruje, że dołoży wszelkich starań oraz zapewni środki, aby powyższa polityka jakości była w pełni realizowana.